Soño e vertice Poesía 265 editado por Espiral maior, s.l.